Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER DÜNYA TEŞKİLATI (UCLG) - tbb.gov.tr 8.05.2014

BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER DÜNYA TEŞKİLATI (UCLG) - tbb.gov.tr

http://www.tbb.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-iliskiler/birlesmis-kentler-ve-yerel-yonetimler-dunya-teskilati-uclg

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)

IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS – Dünya Büyükşehirler Birliği’ni de alarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı”adı altında birleşmişlerdir. 2010-2013 dönemi UCLG Dünya Teşkilatı Başkanlığını yürüten Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir TOPBAŞ, 1-4 Ekim 2013 tarihlerinde Rabat-Fas’ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi’nde yapılan seçimle 2016 yılına kadar bu görevi yürütmek üzere  yeniden UCLG Başkanlığına seçildi.Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır. Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan UCLG, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır:

* demokrasi
* yerel özerklik
* hizmet sunumunda desantralizasyon.

100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan UCLG, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

UCLG ademi-merkeziyetçi bir yapıya sahip olup, dünya ölçeğinde 8 (7+1) bölge teşkilatı aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bunlar; coğrafi esasta yapılanan Afrika, Asya-Pasifik, Avro-Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Batı Asya ve Kuzey Amerika bölge teşkilatları ile mega şehirlerin bir ağı niteliğindeki Metropolis’ten oluşmaktadır. Bu teşkilatlar, kendi faaliyetlerini yürüten, özerk tüzel kişiler olarak yapılanmışlardır.

http://www.uclg.org/


UCLG üyeliği: Nasıl üye olunur?
Üyelik için başvurular doğrudan Dünya Teşkilatı’na yapılabilmekle birlikte, Bölge Teşkilatı ile koordinasyon ve karşılıklı uyum sağlanması amacıyla, UCLG-MEWA coğrafi bölgesinden yapılan başvurular UCLG-MEWA kanalıyla gerçekleştirilmekte ve Dünya Teşkilatı’na ve UCLG-MEWA’ya eşzamanlı üyelikler teşvik edilmektedir.

Türkiye'den yapılan başvurularda; UCLG Dünya Teşkilatı'na ve dolayısıyla UCLG-MEWA'ya üye olmak için gerekli işlemler için, UCLG-MEWA başlığı altındaki üyelik bölümünde yer almaktadır.

http://www.uclg-mewa.org/nasil-uye-olunur