Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

UCLG Komiteleri

Komite’nin Hedefleri 

Komiteler, yürürlükte oldukları sure içinde Yönetim Kurulu ve Etkinlik Programı çerçevesinde belirlenen alanların hazırlık ve uygulamalarına katılacaklardır. Çalışmalarının sonuçları UCLG Yönetim Kurulu ve/veya Dünya Konseyi’nde sunulacaktır. Her Komite bir ya da daha fazla çalışma grubu oluşturabilir.