Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

UCLG-MEWA Hakkında

UCLG Dünya Teşkilatı’nın 9 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), faaliyetlerini İstanbul’daki merkezinden sürdürmektedir.

UCLG-MEWA’nın kuruluşu öncesinde faaliyette bulunan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME), ana teşkilat olan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nin bölge teşkilatlarından biri olarak, 1987 yılında Türkiye’de kurulmuştur. IULA-EMME, dünya teşkilatındaki yeniden yapılanma doğrultusunda, 2004 yılında UCLG-MEWA’ya dönüşmüştür.

UCLG-MEWA, kuruluşundan bu yana, İstanbul’daki merkezinden bölgedeki kentlere ve yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerini, demokrasi, insan hakları, özerk yerel yönetim, uluslararası dayanışma, hesap verebilirlik ve şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma esaslarına dayanarak yürütmektedir.

UCLG-MEWA tarafından, özellikle Anatüzüğü’nün 4. Maddesinde tanımlanan görev alanlarına yönelik olarak yürütülen faaliyetler arasında, aşağıdakiler yer almaktadır:

  • UCLG Dünya Teşkilatı’nın yönetim organlarının ve çalışma gruplarının toplantılarına aktif olarak katılım.
  • UCLG Dünya Teşkilatı tarafından yürütülen veya desteklenen küresel ölçekli programlara ve kampanyalara (GOLD Küresel Gözlemevi, Medeniyetler İttifakı, Binyıl Kalkınma Hedefleri, İklim Değişikliği, vb.) katılım ve destek.
  • UCLG Dünya Teşkilatı’nın da düzenlenmesine katıldığı ve katkıda bulunduğu küresel toplantılar (Dünya Su Forumu, Medeniyetler İttifakı Forumu, vb.) kapsamında, yerel yönetimlerle ilgili etkinliklere katkı sağlanması.
  • Faaliyet gösterdiği bölgede demokratik ve etkin yerel yönetimin gelişmesine yönelik olarak, işbirliklerinin ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi, üyeler arasında bilgi paylaşımı, eğitim ve kapasite geliştirme, proje geliştirme, vb. yoluyla üyelerine hizmet verilmesi.
  • Üyelerin katılımı ve ortaklığıyla tamamlanmış olan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı sonrasında da UCLG-MEWA bölgesinde Kent Konseyleri’ne ve bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesi süreçlerine desteğin sürdürülmesi
  • Yerel yönetimlerle ilgili yayınlar ve belgelerin hazırlanması ve üye yerel yönetimlerce hazırlanan yayınların desteklenmesi.