Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

5. DÜNYA İNSAN HAKLARI ŞEHİRLERİ FORUMU 16.04.2015

5. DÜNYA İNSAN HAKLARI ŞEHİRLERİ FORUMU

Bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya İnsan Hakları Şehirleri Forumu, 17 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen ilk Dünya İnsan Hakları Şehirleri Forumu’nda kabul edilen İnsan Hakları Şehri Gwangju Deklarasyonu’nda belirtilen insan hakları şehri vizyonunu uygulamak adına her yıl insan hakları aktivistleri ve insan hakları şehirleri kurmayla ilgilenen paydaşlar tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı’nın Sosyal İçerme, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi ile birlikte Gwangju Büyükşehir Belediyesi (Güney Kore) ve Gwangju Uluslararası Merkezi ve Kore İnsan Hakları Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenmektedir.

15-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kimbaejung Kongre Merkezi, Gwangju, Kore Cumhuriyeti’nde, ‘’Herkes için İnsan Hakları Şehirleri Küresel Anlaşmaya Doğru, 2. Kısım’’  başlığı altında gerçekleşecek olan Forum, otoriteleşmeye direnme gelenekselliğinin dışına çıkarak katılım ve paylaşma vasıtasıyla ve aynı zamanda dışlanan bireyleri de bu sürece katarak vatandaşların insan haklarını güçlendirmeyi amaçlayan bir platform oluşturacaktır.

Kore’den ve dünyanın diğer yerlerinden gelen, özellikle de ‘’insan hakları şehirlerinin’’ temsilcilerinin, UCLG Sosyal İçerme, Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi ve UCLG-ASPAC’tan birçok temsilcinin, insan hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının, toplum temelli teşkilatların, yerel parlamento üyelerinin, akademisyenlerin ve BM insan hakları uzmanlarının katılımının beklendiği Forum’da 500’den fazla temsilci yer alacaktır.