Etkinlik Takvimi
UCLG-MEWA Newsletter-5

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ KUTLU OLSUN! 2.04.2015

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun!

2008 yılında Birleşmiş Milletler, Nisan ayını bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan tarihini ise Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününün amacı, otizmden etkilenen çocukların ve yetişkinlerin yaşam kalitelerini iyileştirmek, anlamlı ve tam bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

BM tarafından belirlenen 2015 yılı Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün teması ise istihdamdır. Çünkü BM tarafından ortaya konan veriler, otizmli yetişkinlerin %80’inden fazlası işsiz olduğunu göstermektedir.  Araştırmalar, işverenlerin otizmli bireylere iş vermemede çok büyük hata yaptıklarını çünkü otizmli bireylerin şekil tanımada, mantıksal çıkarımda ve detay yakalamada ‘’nörotipiklere’’ göre çok daha iyi oldukları göstermektedir. Bu sebeple, Otizm ile ilgili farkındalığı arttırıp, Otizm Spektrum’u olan bireylerin daha fazla eğitim ve bilinç ile topluma kazandırılmalarını sağlamak bizim elimizdedir.

Peki, Otizm Spektrum ne demektir?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel durumdur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip olması ile betimlenir.

Otizm günümüzde daha sık görülmektedir. 1985 yılında her 2500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde görülürken son verilere göre, günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Otizm erkek çocuklarında, kız çocuklarına nazaran 4 kat daha sık görülmektedir.

Otizmin temel belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar gözlenmektedir. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun, sürekli ve özel eğitimdir.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Sosyal İçerme Komitesi olarak, üyelerimizi Otizmli bireylerin topluma kazandırılması konusunda teşvik ediyoruz.  Unutmayalım, otizm bir eksiklik değil, farklılıktır!